Allan Skou Larsen, Skal de fattiges paradis udslettes? Nej, Klondyke på Sydhavnen bør fredes

På en af mine 10 valgkampture i kommunen var turen sidste uge kommet til “Klondyke” – se turkatalog på Østbirk Avis’ hjemmeside.

Deltagerne kunne ved selvsyn opleve de farverige og fantasifulde skure. Her er et helstøbt kulturmiljø og en horsensiansk autentisk perle, etableret i mellemkrigsårene.

Klondyke har overlevet alle årene, trusler om nedlæggelse og kortsigtede garantier fra kommunen. Nogle af beboerne kalder stedet for ”de fattiges paradis” og livslysten stråler ud af både unge og gamle, der i al slags vejr forlader bylejligheden og nyder havmiljøets natur.

Klondyke går trængselstider i møde. Med sløjfning af nordhavnen til fordel for højhusbyggerier mangler erhvervshavnen plads! Vil man med tiden pege på Klondyke som en del af erhvervshavnen?

Hvordan bliver det for Klondyke, når en dæmning skal lede lastbiler fra syd over fjorden til havneområdet og videre langs Klondyke og Bygholm Å ind mod Bilka. Byrådsflertallet tog denne fatale beslutning i trafikplan 2030.

Der bør komme støjsikring på vejen mod Klondyke og sikring af færdsel for gående og cyklister.

Endelig foreslår Enhedslisten at frede Sydhavnens Klondyke. En fredning vil give beboerne ”ro i sjælen” samt være en passende kompensation mod alle trængslerne. I byen har man bygget alt for tæt med mangel på friplads og liv mellem højhusene. Derfor bør byens tilbageværende åndehuller bevares og beskyttes.

Enhedslisten foreslår at frede Sydhavnens Klondyke. En fredning vil give beboerne ”ro i sjælen”