Arbejdsplan 2020

Medlemsmøder
Der arrangeres min. 3 medlemsmøder pr. halvår. Disse møder foregår som udgangspunkt lørdage eftermiddage i bogcafe’n.
På medlemsmøderne foregår diverse valg, diskussioner om partiets politik, planlægning af partiaktiviteter, forberedelse af årsmøder og konferencer m.v.
På medlemsmøder er der kun adgang for medlemmer.

Åbne debatmøder
Der arrangeres 4-6 debatmøder i løbet af året. Debatmøder er åbne medlemsmøder, hvor der også er adgang for sympatisører og venner.
På debatmøder diskuteres et aktuelt politisk emne, ofte med et folketingsmedlem som oplægsholder.

Musik og kultur
Vi vil i perioden lave mindst 1 arrangement med kulturelt indhold. Det kan være musik, teater, billedkunst eller andre kulturelle aktiviteter.

Bogcafe’n
Vi er kollektivt medlem af Bogcafe’n, men vi vil samtidigt arbejde for at Enhedslistens medlemmer også indmelder sig i Bogcafe’n som individuelle medlemmer.
Generelt vil arbejde med at understøtte Bogcafe’ns aktiviteter og arrangementer.

Medlemmer
I den kommende periode skal der arbejdes på at få flere aktive medlemmer og flere nye medlemmer.
Vi vil i perioden igangsætte en medlemskampagne for at sikre at afdelingen får flere medlemmer. Målet er et medlemstal på 120 medlemmer inden 2021. Medlemskampagnen skal både være intern og ekstern.
For at sikre bedre muligheder for en målrettet politisk aktivitet skal vi sikre at medlemskartoteket bliver opdateret med alle relevante oplysning.
Vi skal udvikle en bedre metode til at modtage nye medlemmer, så de føler sig velkomne og bliver aktive i afdelingen.
Vi skal være mere opsøgende, i forhold til ikke-aktive medlemmer for at fastholde dem og for at motivere dem til at deltage i afdelingens aktiviteter. Vi skal i perioden som minimum i kontakt med alle medlemmer en gang. Dette kan evt. foregå telefonisk.

Byråd
Vi skal i perioden fortsætte og styrke det gode arbejde i baggrundsgruppen. Vi skal gøre en yderligere indsats for at flere medlemmer deltager aktivt i baggrundsgruppemøder.
Allerede i løbet af 2020 skal vi i gang med forberedelse af det kommende byrådsvalg i 2021. Vi skal have valgt en kandidatliste, fremstillet valgmateriale og startet valgkampsaktiviteter.

Regionen
Vi skal sikre, at vi er repræsenteret i Enhedslistens regionsbestyrelse og den regionale baggrundsgruppe, for derigennem at have indflydelse på partiets regionale politik indenfor sundhed, miljø, trafik m.v.

Landsdækkende kurser og udvalg
Vi vil arbejde for at flere medlemmer deltager i landsdækkende kurser og udvalg.