Tag på tur med Allan

Kritisk debat om byudvikling, natur og miljøindsats

Tag på tur med Allan

Opstillet til Horsens byråd for Enhedslisten, Allan Skou Larsen viser og lægger op til debat om byens og landområders udvikling. Hvad gøres der for at beskytte miljøet og sænke klimatrykket? Hvad skal der ske i fremtiden?

 • Hvad kan vi lære af byggeriernes spærring af havnemiljøer, af manglende bæredygtighed og af at bygge boliger for tæt på hinanden. Hvad kan vi lære af manglende naturbeskyttelse?

Se programmet om 10 guidede ture på de næste sider.

Allan Skou Larsen, arkæolog, arbejder til daglig som kulturhistorisk formidler.

Opstillet til Byrådet for Enhedslisten som nr. 3.

 

 

Torsdag den 30. september kl. 16.30.

Mødested: Spedalsø Torv 4, 8700 Horsens:

 • Sønderbrokvarteret som en selvstændig bydel.

Det nye byggeri på Kvikly-grunden blev ikke sammenhængende med Sønderbro-kvarteret, trods intentioner om det.

Både den nye bydel på Kvikly-grunden og Sønderbro er bydele, der ikke ved hvad de vil, bortset fra at virke som trafikårer for biler.

Sønderbrogade og i det hele taget, byrummet sønden for byen, er som andre kvarterer blevet en klemt bydel. Hvordan kan bydelen åbnes op og blive et selvkørende kvarter? Skal der være trafikbegrænsninger og gå- og være-miljøer, eks. kan man prøve at redde den del af det gamle Spedalsø Torv, der endnu ikke er bebygget helt ud til fortovet. Kan der skabes en fornemmelse af en Sønderbro-bydel som ”sin egen bydel”? Kom og hør om hvordan man kan skabe Sønderbro som en ”15-minutters bydel”, hvor borgerne kan gå eller cykle til alle bydels-funktioner på kun 15 minutter.

 

Fredag den 1. oktober kl. 16.30.

Mødested: Udenfor indgangen til Rådhuset, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens:

 • Lilly Gyldenkildes Torv og det gamle å-løb:

Lilli Gyldenkildes Torv er bilosende og mennesketomt og blev kåret som landets værste byggeri af Arkitektoprørets hjemmeside. Hvad kan man lærer som kommune og burde der gøres noget ved privatbilismens skadelige virkninger i store dele af byen? Hvordan påvirker det store Bilka-varehus kvarteret?

Får vi den gamle å tilbage efter 117 år?

Hvad sker der med å-projektet på dets gamle løb på Aaboulevarden? Hvad vil der ske med de gamle husrækker, der lå der, inden åen blev dækket til i 1903? Hvordan kan det genfundne å-løb blive et bilfrit og grønt og blåt åndehul i respekt for Horsens å-havnshistorie.

Kan der skabes et folkeligt byrum for borgerne og et å-havnemiljø, der ikke ødelægges af store og ”brutale” cafe`facader og uharmoniske modernistiske byggerier op og ned af de gamle?

Får borgerne indflydelse på den nye blå vej ind i byen?

 

Onsdag den 6. oktober kl. 16.30.

Mødested: På Torvet udenfor Vor Frelsers Kirke, Torvet 5, 8700 Horsens:

 • Sikring af bymidten, de gamle huse, rigtige butikker og cafémiljø.

Hvordan bør kommunen arbejde videre med renoveringen af bymidten?

Er den gamle offentlige hotel- og biografgård foræret til Casa / Jørensens Hotel, siden der er opsat en låst jerngitterlåge ud til Søndergade?

Hvad med renoveringen af nordlig side af Søndergade mellem Horsens Folkeblad og Vor Frelsers Kirke?

Hvordan kan Graven forbedre dets dårlige og (indtil nu) noget brogede og til dels uskønne udseende. Hvad er problemet med gadens nedtur i de sidste mange år?

Udvikling af Søndergades østlige ender: Kattesund og Borgergade.

Hvordan løses Nørregades trafik-helvede, har kommunen planer?

Hvad sker der med P-huset på ”Mælketorvet” (Anna Blochs Plads)?

Byggematadoren Casa vil bygge et P-hus på det gamle Mælketorv overfor Grønnegades udmunding. Det er de så i gang med at bygge. Hvordan gik det med Casas krav om også at ville bygge ind i det grønne område, der i sin tid i fællesskab blev til et grønt være-sted for Smedegades syd-vestlige matrikler. De dannede et fælles ejerlaug, fordi de hver havde skudt areal ind i fællesskabet.

Hvordan vil det i forvejen meget trafikerede område blive, når bilejere efter parkering, skal over på den anden side til restaurantgaderne og Teateret? Hvilket farlige trafikhelvede kan man vente? Er kommunen nødt til at iværksætte foranstaltninger, så Casas P-kunder kan komme sikkert over vejen?

Fredag den 8. oktober kl. 16.30.

Mødested: Udenfor Restaurant Dollys på Havnetrekanten, Havnen 15, 8700 Horsens:

 • Gammelhavn, den sydlige havnekaj

Hvordan kan man bevare og rede de få tilbageværende gamle havne- og industrianlæg, så havnen på denne sydlige kaj stadig liger en havn? Kan HK-siloerne bruges til noget andet, kan de evt. ombygges? Hvorfor ønskede Horsens Kommune ikke at integrere nogle af de gamle havnebygninger, da man projekterede Nordhavnens byggerier? Ville det blive for dyrt for bygherrerne, så det ville gå ud over indtjeningen?

Hvorfor skal man løbe for livet på Havnetrekanten, fordi bilerne parkerer alle steder og drøner rundt? Har biler førsteprioritet overfor gående borgere, der vil besøge havnen?

Hvad skal der ske med det alvorligt forurenede Colstrupområde?

 

Søndag den 10. oktober, kl. 11.

Mødested: På P-pladsen nordfor Klondyke, Ove Jensens Allé 35, 8700 Horsens:

 • Klondyke, Sydhavnen

Det farverige og fantasifulde fritidsområde for enden af Sydhavnen, ”Klondyke” er i stor fare for at blive alvorlig forringet eller forsvinde. Byrådets flertal (ikke Enhedslisten!) har besluttet at der skal bygges en barriere hen over flodmundingen og tæt forbi Klondyke. Man vil lede tung trafik fra fjordens sydside over barrieren med hul i til Bygholm Å`s vand, der løber ud i fjorden. Lastbilerne skal så føres videre langs med Klondyke og Bygholm Å (Sydhavnen) og ned mod Höeg Guldbergsgade.

Det betyder øredøvende larm og biler susende forbi beboerne, der nu siden 1940`erne har haft deres fritids-paradis her til en billig pris, som de selv siger ”de fattiges paradis”. Hvad skal der blive af ”Klondyke” og får de i det mindste ikke et alternativt sted at være ved fjorden, hvor de kan være og også kan have de små både i fjordkanten?

Tirsdag den 19. oktober, kl. 16.30.

Mødested: Ved badebroen på Langelinie, Langelinie, 8700 Horsens:

 • Langelinie, etablering af sti ved fjordkanten med forbindelse til Husodde

En gangsti fra Langelinie til Husodde var et krav til dette års budgetforhandlinger fra Enhedslisten. Det kan ikke passe, at de store villaer med cementmure og private bådbroer skal spærrer for borgernes adgang til strand og fjord. Med udvikling af Langelinie som offentligt værested, bør der også være offentlig sti til den kommunale Husodde Strand. Så kan alle, også børn, komme til stranden uden at skulle ud i trafikken. Stien skal gå fra Langelinie langs stranden og munde ud i cykel- og gangstien på den gamle Horsens-Søvind banelinje.

 

Torsdag den 21. oktober, kl. 16.30.

Mødested: Ved madpakkehuset ved P-pladsen overfor indgangen til Klostermølle,

Klostermøllevej 48, 8660 Skanderborg:

 • Klostermølle

I Horsens kommunes nordvestlige hjørne findes der et meget spændende natur- og kulturhistorisk område, hvor Gudenåens delta svømmer over, inden den løber ud i Mossø. Området har også en kanal, der blev gravet af munkene, der beboede klostrene i området fra 1200-tallet. På Mossøs bredder har Chresten og Rasmus Hull i regi af det tidligere Gudenåmuseum fundet mange bopladser fra ældre jægerstenalder. Disse fund kunne evt. sammen med tema som Jægerlivet ved Gudenåen udstilles i et moderniseret og restaureret Klostermølle.

Klostermølles bygninger trænger til en kærlig hånd, men Skov og Naturstyrelsen vil afhænde hele området. Man kan derfor blive nervøs for, om Horsens Kommunen mister kontrollen med området og om området som udflugtssted, landingssted for kano- og kajaksejlere og historisk fortæller-sted i stedet sælges til privat foretagsomhed.

Derfor bør man overveje et aktuelt forslag om, at Horsens Kommune i det mindste undersøger om en overtagelse af Klostermølle bør komme på tale, hvis staten ikke længere vil have stedet.

Man kan imidlertid være nervøs for, at borgmester Peter Sørensens opstillede betingelser for kommunal overtagelse, i virkeligheden dækker over hans manglende interesse for et kommunalt engagement i Klostermølle-området, hvor der også er fundet arkæologiske rester fra tiden, hvor klostrene i område eksisterede. Borgmesterens betingelser for overtagelse fra staten virker konstruerede aggressive og efterlader vel ikke den bedste stemning før en evt. forhandling.

 

Søndag den 31. oktober, kl. 14.00.

Mødested: På P-pladsen ved Netto Bygholm Bakker,

Rosenkrantzvej, Bygholm Bakker 3, 8700 Horsens:

 • Bygholm Bakker

Nord for Bygholm er der udviklet et boligområde i et smukt naturområde. Samtidig er det et fundspækket kulturhistorisk område, med en af Danmarks bedst bevarede og største langdysser fra bondestenalderen, en jættestue på en gravhøj og flere andre spor af oldtidsanlæg, som nu er gravet væk. Under de nybyggede huse har museet måttet udgrave meget spændende anlægsspor fra især yngre stenalder. I områdets vestlige del var her fra 1931 en stats-husmandskoloni med egen skole, Nørremarken.

Man har valgt at bygge firkantede modernistiske huse og husene fylder hele synsfeltet fra alle verdenshjørner og fra mange vinkler, både i bredden og i højden. Der er ikke meget oprindelig grøn natur ind mellem husene, så området har totalt skiftet karakter. Det er bare blevet endnu en Horsensbebyggelse. Så kan man stykvis gå rundt og se på oldtidsanlæggene. Husenes beboere, som vel ikke tilhører de laveste indkomstgrupper, er glade for at bo her. Det er forståeligt nok, men naturen og kulturhistorien rundt om Bygholm Sø burde være en sag for alle borgere i kommunen.

Der burde være noget for øjet, så man mellem oldtids-anlæggene kunne gå rundt og fornemme Horsens ældre fortid. Nu er det vanskeligt at fornemme den fantastiske Nørremarks-langhøj i et oldtidslandskab med den gamle Bygholm Å forneden (i dag en sø efter opdæmning) fordi omgivelserne ”overdøves” af det alt for bastante og for tætte modernistiske og ret ensartede byggeri.

 

Søndag den 14. november kl. 11.

Mødested: Ved Sønder Vissing Kirke, Gl. Ryevej 11, 8740 Brædstrup:

 • Addit Syd: Støt områdets beboere – Stop for yderligere grusgravning

I et helt unikt Gudenålandskab skabt af istiderne vil flertallet i Region Midt (ikke Enhedslisten!) fortsætte med at grave huller og fjerne kulturlandskabet. Sønder Vissings Fællesråd, flere foreninger og en borgergruppe imod den omfattende grusgravning protesterer. De protesterer også over den tunge trafik, der skal transportere sandet væk, forbi landsbybeboelse og skrøbelig natur med sand i luften og på vejen.

Jeg forlangte på Enhedslistens vegne i maj 2021 i et læserbrev, at Addit Syd blev taget ud af råstofplanen, men dette blev overhørt og en ny og kun lidt reduceret råstofplan vedtoges i juni. Forinden havde Horsens Kommune meldt ud, at man ønskede at tage området helt ud af råstofplanen.

Man har i forvejen råstoffer til 50 år med det nuværende forbrug. Op mod halvdelen går til eksport og er altså ikke til gavn for Danmark, men kun for sandfirmaer som eksempelvis firmaerne Dansands og Dansk Kvarts Industris egen profit.

Kom ud og se hvor grusgravningen vil ødelægge unik natur og se og hør om områdets værdier, inden de graves helt væk.

 

Mandag den 15. november, kl. 16.30.

Mødested: På Hotel Opus P-plads, Egebjergvej 1, 8700 Horsens:

 • Spejderborg og Naturcenter i Nørrestrand ved Hammersholm

Et stort spejderhus, nærmest en borg samt et naturcenter med forskellige anlæg, biler til og fra samt mange mennesker vil forringe naturens spredningskoridor fra Nørrestrand til engene på den anden side af den gamle hovedvej A10.

I forvejen er Nørrestrand spærret inde af træhusene og øvrige huse på begge sider af hovedvejen, Åvejkvarteret, Hotel Opus, Otte Rudsvej samt Engblommevejskvarteret i engen mod vest. Fauna- og florapassagen er presset fra begge sider.

Både planter og dyreliv har trange forhold og kommunen har undladt at lave prøver af naturspredningen eller mangel på samme. Hvis ikke naturtyper kan spredes, er der risiko for indavl og fjernelse af natur.

Enhedslisten stemte også imod den nye bydel ved Nørrestrand, hvor der i alt skal bygges huse til 9000 nye beboere, idet vi mener at byggeriet er alt for tæt på Nørrestrands natur. Også her er der risiko for at faunaen forringes grundet lukkede spredningskorridorer.

Jeg sendte på Enhedslistens vegne vores høringssvar til Lokalplan 368 om spejderhuset og Naturcenteret, hvor vi foreslog at lokalplanen ikke vedtoges.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti besluttede alligevel at vedtage lokalplanen først i september 2021.

Kom og hør om de kommende naturforringelser og se den unikke natur i Nørrestrand og langs Store Hansted Å i engen vest herfor, inden det bliver for sent. Hør også om Enhedslistens budgetforslag om, at kommunen fra nu af skal kontrollere spredningen af naturtyper i kommunen og især i forbindelse med følsomme naturområder.

 

Til alle de guidede ture forsøger jeg at få eksperter med. Det kan være kommunale eller andre eksperter samt kommunalpolitikere, også fra andre partier. Hermed kan der på turene opstilles flere og forskellige problemstillinger og deltagerne og jeg selv, kan få svar på spørgsmålene.

Turene forventes at have en varighed på omkring 1 time, enkelte ture dog lidt længere.

ALLE ER VELKOMNE TIL ENHEDSLISTENS TURE

GRATIS – INGEN TILMELDING.

Mød op og engagerer dig i din by og din kommune

Hilsen og på gensyn

Allan Skou Larsen

Opstillet som nummer 3 til kommunevalget for Enhedslisten i Horsens.