Enhedslisten – de ægte rødgrønne

Læserbrev fra Maja Albrechtsen, folketingskandidat for Enhedslisten i Horsens 

Som medlem af Enhedslisten gennem mange år er det en stor glæde at se, hvordan så mange kandidater i denne valgkamp taler for en grønnere dagsorden og gode solidariske tiltag. Jeg vil dog foreslå, at man, inden begejstringen manifesterer sig i et kryds på valgdagen, overvejer hvad partierne faktisk har stemt og hvilken politik de har ført. Hos os er det røde og det grønne to sider af samme sag, også når vi stemmer i salen.

Det er bydende nødvendigt at tale om, at vi skal gøre meget mere for at sikre klimaet, og lige så nødvendigt at vi følger op med handling. Enhedslisten har gennem mange år haft en klar grøn linje, og har netop udgivet en række meget konkrete og fuldt finansierede forslag i vores Klimaplan 2030, der blandt andet vil sikre en socialt retfærdig omstilling – de bredeste skuldre bærer også her det tungeste læs. Planen sikrer for eksempel grøn kollektiv transport, der er til at betale, og en grøn totalomlægning af både landbrug og energi.

Enhedslisten har fra dag ét kæmpet mod fattigdomsydelser og forringelser af lønmodtageres rettigheder. Fattig- og umyndiggørelse af udsatte og syge borgere er ikke et velfærdssamfund værdigt, og ingen vinder – andre end dem, der kan presse løn og vilkår på arbejdsmarkedet, fordi folk er så bange for at ryge ud af systemet. Det er ikke godt nok. Jeg er selv uddannet socialrådgiver og kan garantere, at jeg vil gøre mit yderste for at sikre folks grundlæggende rettigheder – herunder retten til de ydelser, vi burde være sikret af som skatteborgere, samt retten til ikke at blive udnyttet som gratis arbejdskraft i endeløse praktikker, hvis man mister sit arbejde.

Det røde og det grønne går hånd i hånd hos os. En del af at sikre almindelige menneskers rettigheder er at sikre en klode til vores børn, hvor de kan trække vejret – samtidig med vi sikrer velfærd og en ligelig fordeling af vores ressourcer, så alle har mulighed for at trives. Det ene er intet værd uden det andet.