Enhedslistens budgetforslag 2021 – en fælles vej til velfærd

2020 har været et år fuldt af uro og uforudsigelighed. Først kom coronakrisen og væltede hele hverdagen omkuld. I det forløb blev det tydeligt, hvor vigtig den kommunale velfærd egentlig er – såvel i en krisesituation som i den hverdag, vi pludselig manglede.

Derefter blev der vedtaget en udligningsreform, som tager penge fra Horsens Kommune hvert år. Coronakrisen sætter udligningsreformen i perspektiv: Vi kan ikke undvære velfærd for 30 mio. kr. om året. Der må og skal findes en anden løsning, så vi kan få mere, ikke mindre velfærd. Til børn, voksne og ældre. Til dem, der har et midlertidigt behov, og dem, der har et permanent behov. Når der opstår en krise i den enkelte borgers liv, skal vi kunne træde til på samme måde, som da coronavirus forårsagede en krise i hele samfundet.

Enhedslisten foreslår derfor som finansiering:

  • At udnytte muligheden for 0,2% skattestigning uden sanktioner, så vi fortsat kan investere i velfærd.
  • At genindføre betaling for brug af kommunale parkeringspladser – udligningsreformen har ændret reglerne, så det nu koster kommunen langt mere at stille pladser gratis til rådighed. Bilejerne bør betale en lille smule for at bruge pladsen, så der bliver råd til mere velfærd til os alle.
  • At beskære PR-puljen med 1 million om året.

Konkrete forslag til styrket velfærd

Den øgede finansiering udmøntes gennem en velfærdspulje. Enhedslisten har en række konkrete forslag til, hvor der er behov for bedre velfærd:

Børn og uddannelse

Fortsat forbedring af normeringen i dagtilbud frem mod minimumsnormeringer.

Eftermiddagsmad i dagtilbud – i dag er der forskellig praksis i dagtilbuddene, men vi ønsker, at alle børn får inkluderet eftermiddagsmaden i måltidsordningen.

15 mio. kr. til skolerne, herunder 10 mio. kr. til den såkaldte inklusionsfremmende budgettildelingsmodel – skolerne er i årevis blevet udsultet, Horsens ligger i bund i tildelingen pr. elev, og vi har en ekstremt lav andel af børn i specialundervisning.

SFO-taksten nedsættes til 1000 kr. om måneden – i dag koster SFO mere end børnehave, hvilket rammer socialt skævt, og mange børn stopper allerede i løbet af indskolingen.

Lokal arbejdstidsaftale med lærerne – den skal naturligvis forhandles, men kunne fx indeholde garanteret forberedelsestid og mulighed for flekstid i den individuelle forberedelsestid.

Byrådet forpligter sig til at gå i dialog med ungdomsuddannelserne om oprettelse af et målrettet tilbud til elever med autisme.

 Velfærd og sundhed

15 mio. kr. ekstra til udvalgets ramme, som målrettes handicappede og ældre, herunder både hjemmepleje og plejecentre.

En kommunal tilgængelighedspulje på 200.000 kr. om året til at forbedre tilgængeligheden på steder med offentlig adgang. Puljen uddeles af Handicaprådet. Midlerne i puljen giver også mulighed for at søge medfinansiering på op til 50% fra Tilgængelighedspuljen hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Beskæftigelse og integration

Permanent finansiering af økonomirådgivning – økonomirådgivningen startede som et satspuljeprojekt, der netop er evalueret, og den er en stor succes. Udvalget har hidtil prioriteret midler til at fortsætte projektet, men det bør finansieres permanent, så også fremtidige årgange af unge kan undgå at starte voksenlivet med bundløs gæld.

40 nye kommunale fleksjob – der er kommet mange nye fleksjobtilkendelser, men afklaring til fleksjob giver begrænset mening, hvis der ikke er arbejdspladser nok.

Fortsat prioritering af sygedagpengeområdet, som er under pres.

Mulighed for opkvalificering af de mange nye dagpengemodtagere i forbindelse med corona.

Plan og miljø

Permanent løft af puljen til cykelstier med 10 mio. kr. om året – det giver bl.a. mulighed for at fuldføre cykelforbindelsen mellem Horsens og Hovedgård, samt andre mellembyer.

Årskort til bus for 365 kr. for unge med ungdomskort.

Skovrejsning inden 2030 på de 1100 hektar, der er udpeget i kommunen, med ca. 100 hektar om året, 10-15% beplantes med frugttræer og buske.

Udarbejdelse af en rapport til byrådet om, hvor geotermien står i Danmark og med forslag til, hvordan det kan udnyttes i Horsens.

Vejgrøfter slås fremover først, når blomsterne har kastet frø i sensommeren til gavn for biodiversiteten – undtaget er steder, hvor det trafiksikkerhedsmæssigt ikke er forsvarligt at vente. På sigt vil dette ikke koste ekstra, men burde give en mindre besparelse.

Sløjfning af parkeringsbåse i Kattesund, så den vedtagne cykelsti til bl.a. skolebørn endelig kan etableres.

Kultur og civilsamfund

Udvikling af Det Gule Pakhus – det gælder både den fysiske udvikling af området og udvikling af stedets tilbud, bl.a. ved at ansætte en ekstra medarbejder og genopstart af uddannelsen lyd-tech.

100.000 kr. til Dialogkaravanen – Dialogkaravanen har også under coronakrisen gjort et vigtigt arbejde med at styrke sammenholdet på Sønderbro.

Forhøjelse af årligt tilskud med 100.000 til Krisecenter for mænd – vi har netop gennemført en tiltrængt takststigning på kvindekrisecentret, men mandekrisecentret er ikke finansieret på samme måde.

Enhedslisten er med i budgetforliget for 2021: Klik her.