Kollektiv trafik Horsens-Juelsminde

Forslag vedr. kollektiv trafik mellem Horsens og Juelsminde
Regionsrådet Midtjylland ønsker en diskussion med kommunerne om opgave-fordelingen i forhold til den kollektive trafik. Det kan der selvfølgelig være gode grunde til, men det er dårligt udgangspunkt for en sådan samtale, at starte med store besparelser.

Regionsrådet Midtjylland har besluttet at spare 40 mio. kr. ud af et samlet budget på 343 mio. kr. på den kollektive trafik. Besparelsen skal indfases med 13⅓ mio. pr. år i 3 år.

Som udgangspunkt mener vi, at den kollektive trafik bør styrkes, så unge, ældre og pendlere får bedre muligheder for at transportere sig. Det er en ond cirkel at skære ned på den kollektive trafik. Jo færre afgange, jo færre kan få dækket deres transportbehov, – og må se sig om efter andre løsninger.

Samtidigt er vi også opmærksomme på, at der kører mange store busser rundt
med få passagerer, specielt om aftenen og i weekender. Det er selvfølgeligt spild
af ressourcer og er samtidig ikke godt for miljøet.

Enhedslisten foreslår derfor en nytænkning, effektivisering og optimering af den kollektive trafik. I forbindelse med nytænkningen, bør der også tages hensyn til miljøaspektet.

I den sammenhæng har vi lavet beregninger på, hvad det ville betyde, hvis rute
104 og rute 105 blev betjent af mindre busser om aftener, i weekender og på
ikke-skoledage.

Vore beregninger giver en besparelse på over 2 millioner kroner pr. år!

Vi så helst, at en sådan besparelse blev brugt til at styrke den kollektive trafik
amed flere afgange og billigere priser. Men i den aktuelle situation med truslerne om nedlæggelse af busruter, kan forslaget som minimum være med til give besparelser uden forringelser af den nuværende dækning.

Hvad er driftsomkostningerne for busser?
Med udgangspunkt i priser, som vi har indhentet fra forskellige vognmænd samt Midttrafik er timepriserne for de forskellige typer:
Større busser (70 passagerer):                              ca. 675,- kr./time
Mindre busser (12-16 passagerer):                      ca. 400,- kr./time

Hvad er miljøbelastningen for busser?
Med udgangspunkt i oplysninger, som vi har indhentet fra forskellige vognmænd samt Midttrafik er dieselforbruget ved 55 km. kørsel pr. time for de forskellige typer:
Større busser (70 passagerer):         ca.   15-18 liter/time    gennemsnit: 16 liter/time
Mindre busser (12-16 passagerer):  ca.       5-7 liter/time    gennemsnit:   6 liter/time

Timeforbrug på rute nr. 104 og nr. 105

Rute nr. 104: Horsens-Glud-Juelsminde
Dagligt:   14 ture frem og tilbage, heraf 3 om aftenen
Lørdage: 7 ture frem og tilbage
Søndage: 6 ture frem og tilbage

Hver tur frem og tilbage tager       ca. 2 timer
Ugentligt køres der dermed            166 timer
Deraf aften og weekend:                    56 timer

Rute nr. 105: Horsens-Hornsyld-Juelsminde
Dagligt:   14 ture frem og tilbage, heraf 4 tur/retur om aftenen
Lørdage:   4 ture frem og tilbage
Søndage:  5 ture frem og tilbage

Hver tur frem og tilbage tager       ca. 2 timer
Ugentligt køres der dermed            158 timer
Deraf aften og weekend:                    58 timer

Forslag
Om aftenen og på ikke-skoledage er der forholdsvis få passager i busserne på ruterne. De større busser vil i disse perioder uden problemer kunne udskiftes med mindre busser.
Hvis en større bus udskiftes med en mindre bus er der en besparelse på ca. 275,- kr./time (675 kr. – 400 kr.)
Der er skoledage på hverdage i 40 uger pr. år. I disse uger foreslår vi, at der anvendes store busser på hverdage i dagtimer og små busser om aftenen og i weekender.
Det vil betyde, at der i disse uger tilsammen køres:

Uger med skoledage Rute 104 Rute 105
Stor bus 4400 timer 4000 timer
Lille bus 2240 timer 2320 timer

I de resterende 12 uger, hvor der ikke er skoledage, foreslås, at der kun anvendes små busser.
Det vil betyde, at der i disse uger tilsammen køres:

Uger uden skoledage Rute 104 Rute 105
Lille bus (alle dage) 1992 timer 1896 timer

Samlet ser regnestykket således ud:

Årligt timeforbrug Rute 104 Rute 105
Stor bus 4400 timer 4000 timer
Lille bus 4232 timer 4216 timer

På årsplan ville halvdelen af kørslen, ud fra disse beregninger, kunne foregå med små busser (8.448 timer) med en besparelse på kr.2.323.200.
Indtægterne må forventes at være de samme.

Og så en stor sidegevinst for miljøet!
Ved denne kombination af større busser og små busser vil der på årsplan blive brugt 10 liter mindre diesel i 8.448 timer; dvs. en formindskelse af miljøbelastningen på 84.480 liter diesel.