Budgetforslag 2022

I Enhedslisten Horsens prioriterer vi mennesker og natur fremfor asfalt og beton. Vi stemmer imod forringelser for de svageste og imod bebyggelse af Nørrestrand og andre naturområder. I stedet vil vi have bedre velfærd og en grønnere kommune.

 • Afskaffelse af nyttejob. Nyttejob undergraver arbejdsmarkedet, fordi det er arbejde uden løn
 • Skovrejsning inden 2030 på 1100 hektar
 • Solceller på taget af de kommunale bygninger
 • Årskort til bus for 365 kr. for unge
 • 10 mio. kr. til forbedring af trafiksikkerheden på skoleveje
 • Forbedring af normeringen i dagtilbud – fortsat kamp for minimumsnormeringer
 • SFO-taksten nedsættes med 500 kr. om måneden
 • Kulturtilbud til skolen og hele familien
 • Et kulturelt klippekort, der kan sikre, at borgere på uddannelsesydelse, kontanthjælp og SU ikke afskæres fra deltagelse på baggrund af økonomisk råderum
 • 100 millioner til nye institutioner og skoler
 • 15 mio. kr. ekstra til handicappede og ældre
 • Privatisering af tøjvask og andre forringelser på ældre- og handicapområdet tilbagerulles
 • Udlægning af areal til Tiny Houses
 • Etablering af en sti langs stranden fra Langelinie til Husodde
 • Permanent forhøjelse på 100.000 kr. af tilskuddet til varmestuen