Lisbeth Torfing: Horsens rykker et skridt i en rød-grøn retning!

Så landede vi en budgetaftale sammen med S, SF og DF. Den indeholder meget godt og ikke meget skidt.
Enhedslisten har i årevis peget på, at der er behov for at styrke velfærden. Det sker nu. Økonomien bliver løftet for:
– dagtilbud
– skoler
– handicapområdet
– ældreplejen
Beskæftigelsesområdet ligger os meget på sinde. Der er blevet skåret på beskæftigelsesområdet flere gange inden for de senere år. Derfor har vi klart markeret, at det er slut med besparelser. Vi gik derudover til forhandlingerne med fire konkrete områder, vi vil have styrket, og vi fik det hele igennem:
– permanent økonomirådgivning
– 40 nye fleksjob
– ½ mio. om året til sygedagpengeområdet
– opkvalificering under krisen
Forliget indeholder også en lang række grønne forslag, som både styrker indsatsen for klima, miljø og biodiversitet:
– flere penge til cykelstier
– skovrejsning
– mangfoldige grøftekanter
– el-drevne busser
– styrkelse af den kollektive trafik
Andre gode sejre:
– der skal forhandles ny lokalaftale for lærerne – det har vi kæmpet for siden 2014, og det er et vink med en vognstang fra forligspartierne om, at NU skal der findes en aftalt løsning, ligesom på alle andre områder
– der bliver oprettet en tilgængelighedspulje, som uddeles af Handicaprådet
– produktionskøkken i dagtilbud Bankager
– mulighed for eftermiddagsmad i alle dagtilbud
Der var også nogle forslag, vi ikke kom igennem med. Vi kæmpede hårdt for en nedsættelse af SFO-taksten. Vi foreslog 1000 kr., men vi tilbød et kompromis, hvor SFO-taksten blev nedsat til børnehavetaksten. For det er altså ulogisk, at SFO koster mere end børnehave. Det ville S ikke være med til, men til gengæld blev alle takster fastfrosset, så ingen takststigninger i 2021. Vi kæmper videre for SFO’erne næste år!
Vi fik heller ikke cykelsti gennem Kattesund, selvom det kun kræver nedlæggelse af nogle få parkeringspladser. Vi står åbenbart fortsat alene i at prioritere skolebørnenes sikkerhed højere end magelighed for bilisterne. Den kamp er heller ikke slut!
Vi ønskede også, at unge ligesom ældre kunne få et billigt årskort til offentlig transport i kommunen. Det blev desværre afvist, dog skal taksterne revideres.
Forliget indeholder også en skattestigning på 0,11% i 2021 og yderligere 0,08% i 2022. Det er vi ikke begejstrede for i Enhedslisten, for vi mener ikke, at det er almindelige mennesker, der skal betale for kriser. Men det er desværre vedtaget nationalt, at vi de næste år ikke må sætte grundskylden op (som rammer boligejerne) eller dækningsafgiften (som rammer virksomhederne). Vi mener alligevel, at skattestigningen er den bedste løsning, fordi det giver mulighed for at løfte velfærden – og samtidig indeholder forliget fx fastfrysning af takster i dagtilbud og SFO, samt gratis buskort til førtidspensionister og pensionister, som sparer mange mennesker for nødvendige udgifter.