Medlemsmøder

Medlemmøder i afdelingen foregår altid i Bogcafe’n, Smedegade 17, Horsens og er åbne for alle medlemmer.

Der er planlagt medlemsmøder på følgende datoer:


Mandag den 20. april kl. 19:00

Hovedemnet på dette møde er Årmødet 2020. Dagsorden for mødet:

  1. Arbejdet i byrådet og regionsrådet – hvad sker der for tiden?
  2. Diskussion af de centrale temaer, som vi forventer vil præge årsmødet
  3. Valg af delegerede og suppleanter til årsmødet
  4. Tidsplan for årsmødet og regionale møder vedr. årsmødet
  5. Evt.

Lørdag den 9. maj 2020 kl. 14:00: Forberedelse af Årsmødet 2020