Indlæg om Allan i byrådet i “Vores by Horsens”

Vores By Horsens

Blå Bog:
70-årige Allan Skou Larsen stiller op for Enhedslisten til kommunalvalget i Horsens Kommune. Allan har boet i Horsens Kommune i 46 år, og han er i dag bosat i et 60’er hus med sin hustru i Pip-kvarteret: “Her er indenfor de senere år heldigvis kommet flere småbørnefamilier til, det giver liv på en gade. Nu tilhører vi så den ældre del af vejen, anciennitetsmæssigt og aldersmæssigt.” Gennem sit liv har Allan boet i mange byger: Gedved, Vrå, København, Århus, Silkeborg og i dag Horsens.

Hvad betyder din opstillingskommune for dig?

Når jeg igen stiller op til kommunalvalg (guderne ved for hvilken gang, mon ikke jeg har en eller anden rekord for antal opstillinger til valg) er målet at kunne være med til at rykke kommunalpolitik til venstre i arbejderbyen Horsens. Herunder også at bevare kulturhistoriske værdier, at forbedre miljø og natur samt mindske klimapåvirkning.

Jeg kan i kraft af min alder, erhvervserfaring som håndværker (typograf), projektleder og arkæolog samt menneskelig erfaring være med til at give vores øvrige og yngre opstillede og aktivister i Enhedslisten en god støtte i form af, at vurdere på og tolke de nutidige kommunale problemstillinger. At kende byen og kommunen er ofte afgørende, når man skal finde de rigtige løsninger. Desuden kan jeg med mine mange år i Horsens være den, der har kontakten til mennesker på +50. Mit netværk er stort både når det gælder mennesker, foreninger og de øvrige partier.

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?
“Når jeg opstiller til kommunevalg 2021, er det fordi jeg synes noget er helt galt i vores kommune! Det gælder byudviklingen med mange helt forkerte og grimme bebyggelsesprojekter. Det gælder den ringe omhu med naturbeskyttelse: Byggeri i Nørrestrand, omfartsvej og bro henover Store Hansted Ådal, en brutal bro med tung trafik henover kystmundingen og fritidsområdet Klondyke med de selvbyggede skønne huse hvor trafikken skal føres langs med Bygholm å og sidst men ikke mindst, den problematiske person- og godstrafik i og rundt om byen, hvor man bare bygger flere og flere veje.”

“Den trafikale laden-stå-til er jo på bekostning af bedre anlæg til cykler og kollektiv trafik både i byen og til landsbyerne. Jo bedre forhold for privatbilismen, des flere biler, det viser al trafikforskning. Trafikbegrænsninger og meget bedre kollektiv trafik, det er løsningen!”

Hvad er dine politiske mærkesager?
Mine politiske mærkesager, er sager jeg i kraft af mit arbejde som arkæolog, byrundviser og kulturhistorisk formidler ved noget om: Mine politiske mærkesager er byens gamle huse og steder, gaderne og det historiske præg med husrækker, kirker mv., vores brede strøg, Søndergade med torvepladserne, museerne samt vores 3 parker. Herudover har landsbyerne og det åbne land også min store interesse.

Jeg er medlem af nogle meget vigtige lokale foreninger, Naturfredningsforeningen, Bedre Bymiljø og Horsens Kulturhistoriske Foreningen, sidstnævnte som mangeårige bestyrelsesmedlem. Men min prioritet, selvom jeg ikke har det som særlige vidensområder, er også socialpolitik for de svage, syge og fattige, daginstitutionsområdet, skoler og ordentlige forhold for flygtninge og indvandrere.

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?
Det første jeg går i gang med, hvis jeg bliver valgt, er at forsøge at få vedtaget en god plan for en udbygning og en stærk tiltrængt forbedring af bygningskomplekset på Horsens historiske museum på Sundvej. Det er virkelig en skandale, at vi vil have kæmpe arena og koncertplads til et svimlende antal tilhører og svimlende udgifter, når vi har en så forældet og et helt utidssvarende museum, der ikke er i stand til at fortælle Horsens og omegns helt unikke og meget spændende historie. Der er ET lille toilet, ingen cafe, ringe plads til udstillinger, en fugtig kælder og alle de millionvis af fund fra de sidste 50 år ligger på magasin og kan ikke ses af de skatteydere og lokale bygherre, der har finansieret udgravninger. Vi overlader byens og omegnens museumsgæster at få historiske museumsoplevelser på Moesgård og omegnens museer, hvor deres kommuner har kendt deres besøgelsestid med nødvendige bevillinger til anlæg og udgifter til særlige udstillinger.

Udstillingerne på Fængslet arbejder med fængsel, straf og fanger og kan ikke erstatte oldtids- og historieformidling på et museum. Jeg glæder mig til at gå i gang med dette arbejde, ikke mindst fordi museet jo faktisk i dag har en faglig dygtig personalestab, som sagtens vil kunne udfylde de mangeartede kompetencer med projektering af et større og bedre museum, nye pædagogiske udstillingsformer og en kvantitativ udvidelse af kulturhistoriske redskaber og øvrige genstande, emner, temaer og historier.

Hvad er dine fritidsinteresser?
Jeg er økologisk havemand og har de sidste år haft haven fuld af tomater som en særlig hobby (i år 90 planter). Vi er 75% selvforsynende af grønt og frugt. Jeg bytter mig til spændende frø via foreningen Frøsamlerne, ligesom jeg får gode råd fra foreningen Praktisk Økologi. Jeg var initiativtager til opstart af 2 lokale økologi-foreninger, leder af Grøn Guide og aktiv i Sund By. Sammen med andre går jeg mange ture i omegnen. På regnvejrsdage skriver jeg på flere ting, bl.a. en bog om særlige personer i den lokale modstandskamp under 2. verdenskrig. Udover foreningsarbejdet og når vi ikke har Corona, rejser jeg gerne rundt i Europa og oplever fremmede kulturer sammen med min kone. Mine 2 børn og 4 børnebørn har ligeledes prioritet, min kone Lisbet har det samme, så det bliver jo ialt 8 børnebørn. Teater, koncerter og biografture skal have større prioritet efter valgkampen.