Lisbeth Torfing: En skolepolitik for alle

Har dit barns skole også sagt, at du forventes at sende en computer med i skole?
Det har Enhedslisten sat en stopper for!
Fremover skal det stå fuldstændig klart, at det er frivilligt at medbringe computer – og at skolen stiller tidssvarende udstyr til rådighed, hvis man vælger at lade være.
Enhedslisten prioriterer en god skole for alle børn. Vi ønsker et loft på max 22 elever i klasserne og ordentlig forberedelsestid til lærerne, så undervisningen kan blive varieret og tilpasset den enkelte klasse.
Vi vil også have en styrkelse af specialområdet, så alle børn får det rette tilbud. Det vil komme alle elever til gavn.
Det kræver en styrkelse af visitationen, reel inklusion, flere pladser i specialtilbud, en øget specialisering, samt en anden finansieringsmodel hvor skolerne betaler mindre for at henvise til specialtilbud.
I år fik vi med i budgetforliget, at der skal laves en ny it-strategi. Her er et uddrag af teksten:
”Strategien skal gøre det klart, at Horsens Kommune hverken kræver eller forventer, at elever medbringer egen computer eller andet udstyr til brug i undervisningen, men at det er en frivillig mulighed for elever i folkeskolen at medbringe eget IT-udstyr. Skolen stiller tidssvarende udstyr til rådighed for elever, som ikke medbringer egen pc eller tablet, og undervisningen er tilrettelagt, så det på ingen måde vil påvirke læringsudbyttet negativt, hvis man vælger at benytte skolens it-udstyr.”
Enhedslisten vil fortsat kæmpe for bedre forhold i folkeskolen. Det koster. Men børnene er vores fremtid. Og intet koster mere end at ødelægge fremtiden.