Kandidater til Horsens kommunalvalg 2021

Nummer 1 på listen: Lisbeth Torfing

Jeg hedder Lisbeth Torfing og er 34 år. Jeg er nuværende byrådsmedlem og stiller op igen. Jeg vil gerne fortsætte det arbejde til gavn for velfærden og naturen, jeg har lavet de sidste 4 år og fortsat er i gang med.

Jeg har bl.a. prioriteret flere penge til dagtilbud, skoler, handicappede og ældre i hvert eneste budgetforslag fra Enhedslisten. Vi er kommet igennem med noget, men der mangler stadig meget.

Som formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har jeg stået i spidsen for, at kommunen satser på rigtige job med rigtig løn og nu har et rekordlavt antal kontanthjælpsmodtagere – samtidig har flere fået den førtidspension, de er berettiget til. Jeg har kæmpet for alment byggeri, bl.a. at bevare Sundparkens gode og billige boliger.

Til gengæld har jeg igen og igen stemt imod naturødelæggelse. Det gælder både de kendte sager om Nørrestrand og Klokkedal, hvor jeg som den eneste har stemt imod fra starten. Det gælder sagen om den nye vej gennem Bygholm Ådal. Og det gælder alle de mindre sager, hvor der rask væk og hele tiden bliver dispenseret fra naturbeskyttelse såsom skovbyggelinjer. Også i byudviklingen har jeg stemt for grønne åndehuller og imod tæt byggeri. Desværre er der et flertal, som hele tiden vil have mere asfalt og beton.

 

Nummer 2 på listen: Betina Vium Andersson

Jeg hedder Betina Vium Andersson og er 41 år gammel. Jeg er stærkt forankret på Sønderbro, hvor jeg både bor og arbejder som folkeskolelærer.

Mit fokus er, at Horsens Kommune skal skabe rammen om det gode liv for alle byens borgere. Der skal værnes om kernevelfærden så vores børn, ældre, handicappede og udsatte får et værdigt liv med tryghed og mere tid til omsorg. Horsens Kommune skal være en arbejdsplads med godt arbejdsmiljø og gode arbejdsbetingelser for at lykkes med opgaven.

Samtidig skal Horsens kommune være en kommune, hvor der både er luft og plads til borgerne og til naturen. For mig betyder det, at byfortætningen i bykernen skal stoppes og de unikke naturområder vi har i kommunen skal holdes fri for bebyggelse og trafik.

Nummer 3 på listen: Allan Skou Larsen

Mit navn er Allan Skou Larsen, jeg er tidligere byrådsmedlem og stiller op igen.

Jeg er arkæolog og kulturhistorisk formidler. Dermed er jeg vant til at se på bebyggelser og tage ved lære af de historiske udviklinger i måden, mennesker lever på.

Jeg holder af Horsens, både by og kommune, men ikke når man ødelægger byen med for dårligt, for grimt og for tæt byggeri. Ved god planlægning, uden at lægge beslutningerne ud til byggematadorerne, kan vi opbygge en by og en kommune for alle borgerne, også de svageste.

Vi skal bl.a. satse på at få fjernet noget af privat-bilismen og skabe mere sikre transportveje for børn og cyklende. Vi skal skabe en park mere, en ”Madsby-park” som i Fredericia med klappedyr, tarzanland og gratis adgang.

Naturen skal beskyttes, og kommunen må kontrollere, at eksempelvis Nørrestrands biotoper af dyr og planter ikke lukkes inde og uddør, der må skabes vildtkorridorer mellem mange og nyoprettede naturområder.

Grusgravningen må stoppe i kommunens vestlige områder, hvor vigtige natur- og kulturhistoriske områder er i fare for blive gravet væk, fordi firmaer skal tjene penge på at sælge sand til udlandet.

Sammen med Enhedslisten, vil jeg kæmpe for, at Horsens får en stærk rød-grøn stemme!

Nummer 4 på listen: Lisbeth Ivanhoe

Mit navn er Lisbeth Ivanhoe – jeg er 37 år gammel og bor i Vestbyen.

Jeg stiller op til kommunalvalget d. 16. november – for Enhedslisten, De Rød-Grønne.

Det gør jeg fordi jeg brænder for at gøre en forskel i den by, hvor jeg selv fik mulighed for at opdage og udvikle mit indre potentiale. I de snart tyve år jeg har boet i Horsens, har jeg oplevet et stærkt sammenhold på tværs af forskellige kulturer og interesser. Vi har virkelig formået at løfte i flok. Men det kræver også en fælles indsats at skabe et fælles samfund – en by hvor alle føler at de har en plads og yder et værdifuldt bidrag.

Derfor skal vi have særligt fokus på at understøtte de ildsjæle, der hver dag udfylder en vigtig rolle i vores by. Bureaukrati og unødvendige regler må aldrig stå i vejen for medborgerskab og frivillighed. Vi skal være klar til at prioritere borgernes egne initiativer, længe før, vi lægger strategier for byens udad rækkende imagepleje. Vækstlaget og hverdagskulturen skal være båret af passion og ejerskab og af de følelser som borgerne investerer i hinanden eller i en sag der oprigtigt betyder noget. Kunst- og Kulturlivet skal have værdi i sig selv, og ikke først og fremmest bruges som en strategisk og konkurrencemæssig fordel i en bosætningsstrategi. 

Hvis jeg kommer i byrådet, vil jeg kæmpe for, at politikerne finder modet til at give mandatet tilbage til byens borgere. Vi skal understøtte lokalrådene og sikre gode og gennemskuelige tilskudsmuligheder for foreningslivet. Vi skal skabe de absolut bedste betingelser for små erhvervsdrivende, specialbutikkerne, cafeerne og fremtidens iværksættere. Og så skal vi have en stærk medborgerskabspolitik, der tydeligt italesætter borgerne som byens vigtigste ressource. 

Hvis du vil være med til at ændre Horsens, før Horsens ændrer dig – så stemmer du på mig og Enhedslisten d. 16. november. 

Fordi vi skal bevare Horsens særlig.

Nummer 5 på listen: Christina Hedegaard Hansen

Jeg hedder Christina Hedegaard Hansen og er 45 år gammel og bor i Dagnæs, men er opvokset i både Hovedgård og Tvingstrup.
Jeg er uddannet bioanalytiker, men før det har jeg arbejdet som sosu-assistent i både Aarhus og Horsens. Jeg har 2 drenge med psykisk handikap og er aktiv i både Landsforeningen Autisme og i #enmillionstemmer.
Men jeg mener, at der i Horsens Kommune skal være mere fokus på bedre velfærd for alle, der bor i kommunen. Der skal være bedre ældrepleje, flere specialskolepladser, bedre kollektiv trafik og en grønnere kommune for alle.

Nummer 6 på listen: Annette Langelykke

Hej mit navn er Annette Langelykke, jeg er 49 og førtidspensionist. Jeg bor i Sønderbro området i Horsens. Jeg har rødder i byen og mit hjerte banker for at gøre byen grønnere.

Jeg kæmper for at bevare den natur vi har rundet om byen, da jeg mener at det er vigtigt med bynær natur, både for børn og voksne, at have mulighed for at tage en tur i skoven er vigtigt for mig.

Jeg vil gerne være med til at gøre en indsats for de hjemløse, som i dag ikke har mulighed for at overnatte indenfor, da varmestuen lukker ned om aftenen. Det synes jeg ikke er i orden, når man tænker på at vi i Horsens har en del hjemløse, hvor der er en gruppe af dem som er meget unge.

Jeg har oplevet at, på handicap området, er der sket en forringelse, gennem de sidste 10 år. Det trænger til et løft i vores kommune.

 

Nummer 7 på listen:  Tom Aagren

Nummer 8 på listen: Thorvald Emil Jepsen